Kettős ünnep Gyöngyösön

Május 11-én ünnepelte egyházközségünk a templom „nyári” ünnepét. Az egyházi évben két alkalommal emlékezünk meg Csodatevő Szent Miklós myrai püspökről: főünnepe december 6-án van, ezen kívül széles körben ismert a május 9-i emléknapja is, amikor ereklyéinek Myrából az olaszországi Bariba való átviteléről emlékezünk meg. 

Részletek

Egyházmegyénk két papja pátriárkai kitüntetésben részesült

Május 7-én, Fényes Hét keddjén a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Márk jegorjevszki érsek Szent Liturgiát végzett a budapesti Nagyboldogasszony ortodox székesegyházban. Főpásztorunkkal együtt szolgáltak egyházmegyénk papjai és diakónusai – Imrényi Tibor, Kádár Iván, Magyar István és Nyikolaj Kim protoierejek, Tarkó Mihály, Tatárka Kirill, Dimitrij Kornyilov lelkészek, valamint Szegedi Szabolcs István és Szvjatoszláv Bulah diakónusok….

Részletek

Felújítási munkák a gyöngyösi parochián

Néhány jó szándékú és tettrekész hívő aktív közreműködésével a Nagyhét előtti héten felújítási munkák kezdődtek a gyöngyösi parochia közösségi helyiségeiben. A hívők egy kisebb csoportja Tatárka Kirill lelkész vezetésével és részvételével nekikezdett a falakon mutatkozó repedések kijavításához és levált faldarabok pótlásához, a fölöslegessé vált tárgyak szétválogatásához, a ablakok megtisztításához, új függönyök felhelyezéséhez, és sok más…

Részletek